Category

Sponsoroitua sisältöä

Digi, Sponsoroitua sisältöä

Asukasviestintä astuu nykyaikaan

Digitalisaatio tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, kunhan vain osaamme ja uskallamme niihin tarttua. Asukasviestintä isännöintialalla on jatkuva keskustelun aihe, yleensä enemmän negatiivisessa kuin positiivisessa mielessä. Syynä ei varmastikaan ole se, että isännöitsijä ei koe viestintää tärkeäksi, vaan enemmänkin muiden työtehtävien määrä. Viestintä jää helposti ns. pakollisten töiden jalkoihin.

Lue lisää
Digi, Sponsoroitua sisältöä

Hyödynnätkö Digiä?

Digitalisaatio tuo mukanaan monta mahdollisuutta, mutta miten digitalisaatio saadaan hyödynnetyksi arkityössä. Ensinnäkin mitä on digitalisaatio? Onko se vain uusi paranneltu termi automaatiolle? Näin sen voi rivien välistä ymmärtää, kun seuraa digin ympärillä tapahtuvaa keskustelua ja pohdintaa.

Lue lisää
Digi, Sponsoroitua sisältöä

Johda tiedolla

Saatat olla hyvä tekemään päätöksiä luottamalla vahvaan tuntumaan, jota sinulle on kertynyt aikaisemmista kokemuksista, erehdyksistä ja onnistumisista. Intuitiolla tehdyt päätökset voivat olla niitä kaikkein kannattavimpia, kun takana on kokemusta ja osaamista.

Lue lisää
Digi, Sponsoroitua sisältöä

Onko työpaikka jatkossa paikka?

Ennen puhuttiin työmaasta, jolla tarkoitettiin paikkaa tai aluetta, jossa töitä tehtiin. Nykyisin puhutaan työpaikasta, jolla tarkoitetaan sijaintia, jossa työsuorituksia tehdään. Mutta onko työpaikka jatkossa tietty fyysinen sijainti, jossa työt tehdään? Vai voitaisiinko työt hoitaa niin kuin on joustavinta ja tehokkainta, ajasta ja paikasta riippumattomina?

Lue lisää