Category

Yleinen

Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa? Oikein toteutettuna itsehjautuvuus on eduksi koko yritykselle, sekä johdolle että työntekijöille.
Yleinen

Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa? Tällä johtamisen trendillä voi kehittää koko liiketoimintaa

Itseohjautuvuus on tämän päivän johtamisen trendisana. Moni tavoittelee itseohjautuvaa organisaatiomallia ymmärtämättä tarkkaan, mitä se tarkoittaa oman johtamisen tai henkilöstön näkökulmasta. Trendit tulevat ja menevät, mutta itseohjautuvuudessa on paljon hyviä elementtejä, joihin jokaisen johtajan ja yrittäjän, toimialasta riippumatta, kannattaisi tutustua. Itseohjautuvuudella on nimittäin vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin, työmotivaatioon, aikaansaamiseen ja koko liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää
painemittari
Isännöinnistä yleisesti, Yleinen

Koronaepidemia myllää isännöinnin syksyn – mitä on tehtävissä?

Isännöinnin suunnitelmat ja tekemiset ovat tänä keväänä muuttuneet radikaalisti koronaviruksen myötä. Osa – monilla isännöitsijöillä suuri osa – taloyhtiöiden kevään kokouksista siirretään myöhemmäksi syksylle. Tämä aiheuttaa monenlaisia kiemuroita isännöinnin muutenkin kiireiseen työhön, ja joustavuutta, jaksamista ja ketteryyttä tarvitaan jatkuvissa muutostilanteissa.

Lue lisää
Yleinen

Isännöinti pelastaa maailman!

Ilmastomuutoksen pysäyttämisessä ovat viimeiset sekunnit käsillä. Suomella on maailmanlaajuisesti kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035.

Jotta maailma pelastuu, tarvitaan isoja tekoja asumisessa. Teollisuudelta ja liikenteeltäkin tarvitaan toki omat panoksensa, mutta asumisessa on vielä paljon kyntämätöntä maaperää. Kiinteistöt tuottavat puolet maailman hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat energiasta 40 prosenttia. Pelkästään rakennusten lämmittäminen aiheutti viime vuonna 53 prosenttia pääkaupunkiseudun päästöistä. Paljon on tehtävää.

Ilmastoasioissa on isännöinnillä paljon mahdollisuuksia

Isännöinti on asumisen päästöjen vähentämisessä keskeisessä roolissa, mikä vaatii vahvaa asiantuntemusta energia-asioissa. Tarvitaan kykyä johtaa päästöjen vähentämiseen tähtääviä taloyhtiön hankkeita sekä ostaa siihen tarvittavia palveluita ja ratkaisuja.

Isännöinnin on osattava huomioida ilmastonmuutoksen tuomat olosuhdemuutokset ja energiatehokkuusvaatimukset kiinteistön korjaushankkeissa ja päivittäisessä kunnossapidossa. Isännöinti on keskeinen tekijä, jotta energiaremonttiasioita saadaan taloyhtiössä edistettyä – aina mahdollisuuksien kartoittamisesta päätöksentekoon sekä kumppanien ja toteutusmallien valintaan.

Energia-asiat ovat myös mahdollisuus tuoda isoja rahallisia säästöjä taloyhtiölle. Esimerkiksi lämmitysdataa seuraamalla ja lämpötilaa säätämällä voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 10 prosenttia. Kotitalo-lehti kertoo taloyhtiöstä, joka vähensi pienillä teknisillä muutoksilla vedenkulutustaan 25 prosentilla.

Uudet, mielenkiintoiset isännöinnin työtehtävät houkuttelevat uusia ammattilaisia isännöinnin pariin

Isännöinnissä tarvitaan uudenlaista osaamista. Isännöintiyrityksiin tulee tarjolle mielenkiintoisia työtehtäviä niille, jotka hallitsevat energiakysymykset, projektijohtamisen ja digitaaliset palvelut. Kun esimerkiksi erilaisilla seurantatyökaluilla kertyy dataa kiinteistön kulutuksesta, on sitä osattava tulkita ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä.

Ilmastohaasteeseen vastaamalla isännöintialan imago paranee. Uudet, mielenkiintoiset isännöinnin työtehtävät houkuttelevat uusia ammattilaisia isännöinnin pariin. Asumisen ilmastohaaste luo uusia liiketoiminta- ja palvelumahdollisuuksia isännöinnille, kun osaavan, ajan hermolla olevan ja laadukkaan isännöinnin tarve korostuu.

Isännöinnin ammattilainen, oletko valmis pelastamaan maailman?

Kirjoitus pohjautuu isännöinnin energiaseminaarissa 6.2.2020 johtaja Reetta Yrttimaan kanssa pitämääni puheenvuoroon.

Lue lisää
Asiakas, Yleinen

Kehittämiseen jää koukkuun

Kesälomamatkaa suunnitellessa huomasin puhkuvani ääneen, ettei eräs verkkosivusto vastaa alkuunkaan tarpeitani. Samaan aikaan ruudulla näkyy hienoja tehosteita ja käytetään sanakikkailuja, mutta vastauksia ei tahdo löytyä. Tuskastun ja kysyn robotilta. Se ei ymmärrä kysymystäni ja ohjaa aivan väärään paikkaan. Vielä pari mutkaa, mutta lopulta homma onnistuu. Olipahan kokemus, ajattelen.

Lue lisää
Yleinen

Isännöitsijöiden työrauhaa etsimässä

Eräänä harmaana marraskuun aamuna lähetimme Isännöintiliiton jäsenyritysten työntekijöille kyselyn, jossa kysyimme suoraan, mikä tänään ottaa päähän tai kuormittaa. Vastauksista piirtyi kuva isännöitsijästä, joka kantaa harteillaan koko suomalaisen yhteiskunnan ongelmia.

Lue lisää
Yleinen

Miten kehitysprojektin saa alkamaan ja jatkumaan maaliin asti?

Kun kysytään isännöintiyritysten johdolta, mitä he aikovat yrityksessään kehittää, kärjessä ovat digitaaliset palvelut, asukasviestintä ja henkilöstön osaaminen. Asukasviestinnän ja digikehittämisen haasteet, tarve kehittää asiakaspalvelua ja suoraviivaistaa prosesseja sekä vaikeus rekrytoida osaajia nousevat esiin toistuvasti jäsenyrityksiltämme.

Lue lisää
Isännöinnistä yleisesti, Yleinen

Vahingonkorvausvastuun näyttötaakka voi heilauttaa lopputuloksen päälaelleen

Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin kesäkuussa 2019 tapaus (Helsingin HO 24.6.2019 S17/2586), jossa poliisi oli joutunut murtamaan vuokralla olleen huoneiston oven. Tapauksen tarkemmat olosuhteet, koskien sitä miksi ovi oli lopulta jouduttu murtamaan, jäivät epäselviksi. Jälkeenpäin riitaa syntyi siitä, kenen vastuulle oven korjauskustannukset kuuluivat.

Lue lisää