Eräänä harmaana marraskuun aamuna lähetimme Isännöintiliiton jäsenyritysten työntekijöille kyselyn, jossa kysyimme suoraan, mikä tänään ottaa päähän tai kuormittaa. Vastauksista piirtyi kuva isännöitsijästä, joka kantaa harteillaan koko suomalaisen yhteiskunnan ongelmia. Muun muassa mielenterveysongelmat ja avohoidon yleistyminen, väestön ikääntyminen sekä ylivelkaantuminen näkyvät viime kädessä isännöitsijän työpöydällä. Ihmiset eivät aina saa oikealta taholta tarvitsemaansa apua, ja silloin käännytään isännöitsijän puoleen. Oikeasti tällaiset yhteiskunnalliset ongelmat eivät kuuluisi isännöitsijän työpöydälle.

Kukaan ei saa jäädä yksin ongelmiensa kanssa. Ei edes isännöitsijä.

Isännöitsijät tekevät erittäin vaativaa kiinteistöalan asiantuntijatyötä, joka vaatii paneutumista ja aikaa keskittymiseen. Isännöitsijän tehtävä on huolehtia kiinteistön ylläpidosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vaativien korjaushankkeiden läpivientiä, erilaisia sopimusneuvotteluja ja asunto-osakeyhtiön taloudesta huolehtimista. Silti monet isännöitsijät painiskelevat mitä erikoisempien yhteydenottojen tulvan alla.

Eräs kyselyn vastaaja kiteyttää isännöitsijään kohdistuvien odotusten ja todellisten tehtävien välisen ristiriidan näin:

”Ei kukaan mene pankkiinkaan vaatimaan lääkkeiden myyntiä tai Alkoon vaatimaan, että hyllyssä pitää olla suolasilakoita. Isännöintitoimistot ovat kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatioita siinä missä pankit, vakuutuslaitokset, insinööritoimistot jne. ovat oman alansa asiantuntijaorganisaatioita eikä jokapaikanhöyliä.”

Haluaisin ajatella, että isännöitsijät ovat hoitaneet hommansa todella hienosti, koska heidän asiakkaansa luulevat, että isännöitsijältä saa apua melkeinpä tilanteessa kuin tilanteessa. Toisaalta tämä ajattelutapa ei varmasti lämmitä sitä isännöitsijää, joka miettii, kuinka vainoharhaisen mielenterveyspotilaan saisi hoitoon tai miten auttaa yksinäistä vanhusta, joka on oman kotinsa vankina.

Mikä sitten auttaisi säästämään isännöitsijän aikaa ydintehtävien hoitoon? Ainakin isännöitsijän toimenkuvan läpinäkyväksi tekeminen ja alan arvostuksen nostaminen. Se, että taloyhtiöissä kirkastettaisiin, mikä isännöitsijä on, millaisesta roolista isännöitsijän kanssa on sovittu, missä asioissa hänen puoleensa voi kääntyä – ja erityisesti missä ei voi. Se, että isännöitsijät itsekin kokisivat oikeudekseen sanoa joskus ei. Ja se, että ihmiset tietäisivät oikeasti, mistä voivat hakea apua ongelmiinsa.

Näin isoja yhteiskunnallisia ongelmia ei ratkaista sormia napsauttamalla. Jokaisen isännöintiyrityksen tehtävä on varmistaa, että kukaan työntekijöistä ei jää painimaan yksin näiden ongelmien kanssa. Yrityksen johdon täytyy tukea ongelmatilanteissa, tarjota kouluttautumismahdollisuuksia ja varmistaa työkuormien tasaisuus organisaation sisällä. Kukaan ei saa jäädä yksin ongelmiensa kanssa. Ei edes isännöitsijä.

Lue myös:

Mikä on lakimääräisen isännöinnin kuvaus ja miten isännöintiyritys voi sitä hyödyntää? (vaatii kirjautumisen)

Helpotusta isännöitsijän työkuormaan

Taittuisiko kiire pysähtymällä?