Tag

Isännöinti

Yleinen

Isännöinti pelastaa maailman!

Ilmastomuutoksen pysäyttämisessä ovat viimeiset sekunnit käsillä. Suomella on maailmanlaajuisesti kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035.

Jotta maailma pelastuu, tarvitaan isoja tekoja asumisessa. Teollisuudelta ja liikenteeltäkin tarvitaan toki omat panoksensa, mutta asumisessa on vielä paljon kyntämätöntä maaperää. Kiinteistöt tuottavat puolet maailman hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat energiasta 40 prosenttia. Pelkästään rakennusten lämmittäminen aiheutti viime vuonna 53 prosenttia pääkaupunkiseudun päästöistä. Paljon on tehtävää.

Ilmastoasioissa on isännöinnillä paljon mahdollisuuksia

Isännöinti on asumisen päästöjen vähentämisessä keskeisessä roolissa, mikä vaatii vahvaa asiantuntemusta energia-asioissa. Tarvitaan kykyä johtaa päästöjen vähentämiseen tähtääviä taloyhtiön hankkeita sekä ostaa siihen tarvittavia palveluita ja ratkaisuja.

Isännöinnin on osattava huomioida ilmastonmuutoksen tuomat olosuhdemuutokset ja energiatehokkuusvaatimukset kiinteistön korjaushankkeissa ja päivittäisessä kunnossapidossa. Isännöinti on keskeinen tekijä, jotta energiaremonttiasioita saadaan taloyhtiössä edistettyä – aina mahdollisuuksien kartoittamisesta päätöksentekoon sekä kumppanien ja toteutusmallien valintaan.

Energia-asiat ovat myös mahdollisuus tuoda isoja rahallisia säästöjä taloyhtiölle. Esimerkiksi lämmitysdataa seuraamalla ja lämpötilaa säätämällä voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 10 prosenttia. Kotitalo-lehti kertoo taloyhtiöstä, joka vähensi pienillä teknisillä muutoksilla vedenkulutustaan 25 prosentilla.

Uudet, mielenkiintoiset isännöinnin työtehtävät houkuttelevat uusia ammattilaisia isännöinnin pariin

Isännöinnissä tarvitaan uudenlaista osaamista. Isännöintiyrityksiin tulee tarjolle mielenkiintoisia työtehtäviä niille, jotka hallitsevat energiakysymykset, projektijohtamisen ja digitaaliset palvelut. Kun esimerkiksi erilaisilla seurantatyökaluilla kertyy dataa kiinteistön kulutuksesta, on sitä osattava tulkita ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä.

Ilmastohaasteeseen vastaamalla isännöintialan imago paranee. Uudet, mielenkiintoiset isännöinnin työtehtävät houkuttelevat uusia ammattilaisia isännöinnin pariin. Asumisen ilmastohaaste luo uusia liiketoiminta- ja palvelumahdollisuuksia isännöinnille, kun osaavan, ajan hermolla olevan ja laadukkaan isännöinnin tarve korostuu.

Isännöinnin ammattilainen, oletko valmis pelastamaan maailman?

Kirjoitus pohjautuu isännöinnin energiaseminaarissa 6.2.2020 johtaja Reetta Yrttimaan kanssa pitämääni puheenvuoroon.

Lue lisää
Digi

Kokeilukulttuuri tuli kiinteistöalalle

Toimiala toisensa jälkeen digitalisoituu, mutta kiinteistö- ja rakentamisala on pitkään pitänyt puoliaan disruptiota vastaan. Pienet marginaalit, asiakkaiden vanhoillisuus ja tuotekehittämisen vähäisyys löytyvät usein listasta, kun mietitään syitä alan muutosvastarintaan. Ei haluta eikä ehditä digitalisoitua, vaikka digin tuomista hyödyistä oltaisiinkin yhtä mieltä.

Lue lisää
Isännöinnistä yleisesti

Minä isännöintialan tulevaisuuden tekijänä?

Muutos sitä, muutos tätä, muutos tuota… Erilaisista muutoksista ja niiden vaikutuksista eri liiketoimintasektoreille on viime aikoina puhuttu niin paljon, että sana muutos aiheuttaa jo itsessään kuulijasta riippuen joko ärsytystä tai välinpitämättömyyttä.  Asialla on kuitenkin vakava kääntöpuoli. Tulevaisuustutkijat ovat haastatteluissa ja artikkeleissa ainakin yhdestä asiasta samaa mieltä – muutostahti nopeutuu jatkuvasti. Miten välttyä muutosähkyltä ja tarttua mahdollisuuksiin?

Lue lisää
nuija, hallitus, puheenjohtaja, roolit
Asiakas, Isännöinnistä yleisesti

Erilaiset hallitukset, samanlaiset toimintatavat

Taloyhtiöiden hallitukset ovat aloittelemassa uutta kauttaan. Millaiset pelisäännöt yritykselläsi tai sinulla itselläsi isännöitsijänä on hallitustesi kanssa? Mitkä ovat hallituksen, puheenjohtajan ja isännöitsijän vastuut ja valtuudet? Miten suunnittelette taloyhtiön vuoden? Miten viestit hallituksen kanssa? Miten uusi jäsen perehdytetään taloyhtiön ja hallituksen asioihin? Kysymyksiä, jotka tulisi pohtia jokaisen asiakasyhtiön kohdalla.

Lue lisää
Digi, Yleinen

Osakehuoneistorekisteriin siirtyminen alkaa 2019

Maanmittauslaitos rakentaa koko maan kattavaa osakehuoneistorekisteriä. Osakehuoneistorekisteri on täysin uusi rekisteri, johon kootaan valtakunnallisesti kattavaa tietoa asunnoista, niiden omistajista ja panttauksista. Tällaista tietojoukkoa ei ole missään etukäteen olemassa.

Osakehuoneistorekisteri tulee käyttöön jo vuoden 2019 alusta. Sitä koskeva lakiluonnos on lausuntokierroksella keväällä 2018, ja myös lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Lue lisää
koodari, ohjelmoija, ohjelmistoyrittäjä
Digi

Ohjelmistoyrittäjä, käännä katseesi isännöintiin

Suomessa on noin 50 000 ammattimaisesti isännöityä taloyhtiötä. Voisi kuvitella, että näissä asuvat 2,7 miljoonaa asukasta hoitavat asumisen asioita käyttäjäystävällisten mobiilisovellusten kautta, ja että tieto kulkisi kuin verkkopankkien ja vakuutusyhtiöiden verkkopalveluissa konsanaan. Totuus on kuitenkin karmaiseva.

Lue lisää
Digi, Isännöinnistä yleisesti

Asrek ei korvaa isännöintijärjestelmää

Sähköisen asunto-osakerekisterin Asrekin idea on, että hajallaan isännöintijärjestelmissä ja taloyhtiöiden omissa rekistereissä olevat omistajatiedot kerätään valtakunnalliseen rekisteriin ja luodaan näin kansallinen perusrekisteri. Isännöinti on keskeisessä roolissa tässä kertaluontoisessa omistajatietojen siirrossa. Omistajatietojen lisäksi perusrekisteriin on tarkoitus viedä jossain määrin myös muuta taloyhtiötietoa, kuten taloyhtiön talouteen ja rakennusten kuntoon liittyvää tietoa. Missä määrin, sitä ei ole vielä tällä hetkellä linjattu.

Lue lisää